Trudno zaprzeczyć, że boom na rynku kredytów mieszkaniowych już się zakończył. Wyniki sprzedaży „hipotek” z IV kw. minionego roku prawdopodobnie będą już znacznie gorsze od tych notowanych w II kw. oraz III kw. 2021 r. Bardzo dobrą koniunkturę na rynku kredytów mieszkaniowych zakończył przede wszystkim cykl podwyżek stóp procentowych NBP.