Porównując ceny z 2010 roku do cen z II kw. 2011 r. widać, że ceny domów i czynsze w UE podążały podobnymi ścieżkami, ale od II kw. 2011 ścieżki te znacznie się rozeszły. Podczas gdy czynsze za wynajem przez cały okres do II kwartału 2021 r. rosły w dość umiarkowanym tempie, zbliżonym do lat poprzednich, to ceny mieszkań ulegały znacznym wahaniom, a w ostatnich latach wręcz poszybowały w górę.