• Wstępne zapowiedzi dotyczące wprowadzenia dodatkowego opodatkowania najmu instytucjonalnego w Polsce słusznie zelektryzowały środowisko branżowe i eksperckie.
  • Rząd rozważa obłożenie podmiotów inwestujących w mieszkania na wynajem dodatkowymi, bardzo wysokimi daninami.
  • Szczegóły techniczne i prawne tych obciążeń nie są jeszcze znane, mowa jest o ściągnięciu z rynku kwoty sięgającej nawet 150 mln zł rocznie.
  • Pozyskane w ten sposób środki miałyby być ulokowane w państwowym funduszu, którego zadaniem byłaby walka z ubóstwem mieszkaniowym.