W IV kw. 2020 r. w celu zakupu mieszkania zadłużało się wielu mieszkańców dużych miast. Nabywcy z Warszawy odpowiadali za niemal 50 proc. wartości wszystkich udzielonych kredytów w kraju. Rok wcześniej odsetek ten był o jedną piątą niższą – zauważyli analitycy HRE.