Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację doprecyzowuje katalog wydatków, jakie podatnik może ponieść, aby pomniejszyć należny podatek. Przypomniano, że podatnik, który sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat, od jej zakupu powinien zapłacić 19-proc. podatek od dochodu z jej sprzedaży. Wskazano, że swego rodzaju „kołem ratunkowym” dla podatników może być ulga mieszkaniowa, która pozwala na pomniejszenie należnego podatku. Można z niej skorzystać, jeżeli w ciągu 3 lat pieniądze z tej sprzedaży zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innej nieruchomości, w której podatnik zamieszka lub jej remont czy przebudowę.