• Okres prosperity, podczas którego inwestorom udawało się sprzedać praktycznie wszystko, dziś jest już tylko wspomnieniem.
  • Trudna sytuacja na rynku może przyczynić się do konsolidacji spółek.
  • Większą rolę na rynku zaczną odgrywać fundusze zagraniczne.