• Deweloperzy szukają innych sposobów finansowania budowy nowych inwestycji mieszkaniowych.
  • Wzrósł koszt kredytowania projektów w bankach.
  • Konsekwencją kilkuprocentowego wzrostu kosztów budowy są wyższe ceny lokali mieszkaniowych dla konsumentów końcowych.