Oczywiście najpewniej każdy zada od razu pytanie, a ileż to zarabia taka rodzina. Najprościej byłoby przyjąć średnie wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które co miesiąc publikuje GUS. Jednak nie jest to chyba najlepszy punkt odniesienia.