Coraz mniej pozwoleń na budowę magazynów i hoteli. Mieszkaniówka ratuje budownictwo przed zapaścią?