• Z końcem roku planowane jest wejście zmian do Prawa Budowlanego oraz tzw. specustawy mieszkaniowej, czyli ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r.
  • Planowane zmiany mają na celu zwiększenie dostępności terenów pod realizację inwestycji mieszkaniowych oraz poszerzenie mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Pierwotny projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne uległ zmianie po posiedzeniu Komisji Prawniczej.
  • Aktualnie mamy do czynienia z propozycją ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.