Od stycznia obowiązuje nowy instrument wsparcia rodzin, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Specjalna dopłata do czynszu ma im pomagać w pokrywaniu kosztów utrzymania mieeszkania. Okazuje się jednak, że póki co wniosków o jej przyznanie jest bardzo mało, a czas na ich składanie minie 31 marca. Przy czym, jak zwracają uwagę gminy, rodziny są zainteresowane uzyskaniem dopłaty, ale nie przekłada się to na liczbę wniosków, bo na przeszkodzie stoją przyjęte kryteria przyznawania świadczenia.