Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” przygotowało właśnie petycję adresowaną do marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów, ministrów rozwoju i sprawiedliwości. Najistotniejszy postulat: objęcie ustawowym przekształceniem gruntów wykorzystywanych do wspólnego użytkowania.