24 czerwca 2020 roku weszły w życie przepisyTarczy Antykryzysowej 4.0,na mocy których najemcy, dzierżawcy i użytkownicy wieczyści nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.